सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मिति २०७५।६।२६ भित्र मनोनयन गर्ने बारेको सूचना Thursday, September 27, 2018 - 16:59
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा Tuesday, September 4, 2018 - 16:22
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना प्रकाशित मिति–२०७५।०४।१३ Sunday, July 29, 2018 - 13:12
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Monday, July 23, 2018 - 16:56
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Monday, July 23, 2018 - 16:48
युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५ Friday, June 29, 2018 - 11:47
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । Friday, June 8, 2018 - 10:39
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा, थप जानकारीका लागि ग्यालरिमा जानु होला Thursday, February 22, 2018 - 15:59
खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको एकीकृत अभिलेख तयारीका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।।। Thursday, February 22, 2018 - 15:39
१. प्रस्ताव आव्हानको सूचना Friday, January 19, 2018 - 10:37