हाम्रा गतिबिधिहरु

नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत युवा विकास महाशाखाका विभिन्न शाखाबाट सम्पादित कार्यक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन २०७८
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको खेलकुद सम्बन्धी शोधकार्य सम्पन्न प्रतिवेदन २०७७
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत खेलकुद विकास महाशाखाका विभिन्न शाखाबाट सम्पादित कार्यक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन २०७८
महाशाखाहरुबाट सम्पादित कार्यहरु
वार्षिक प्रगति विवरण २०७५
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय को बधाई
The Second Edition of World Youth Forum Egypt 2018 मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०७५।७६ मा हालसम्म वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको विवरण
आ.व. २०७४।७५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहत निकायबाट वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको विवरण