सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन

सूचनाको हकसम्बन्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सार्वजनिक गरिएको  सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशनहरु 

AttachmentSize
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन- साउन-भदौ-असोज-२०७८.pdf375.42 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन-बैशाख-जेष्ठ-असार २०७८.pdf317.12 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन माघ देखि चैत्र 2077_Final.pdf317.68 KB
PDF icon २०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म.pdf321.33 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७७ असोज मसान्त सम्म.pdf347.4 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७६ वैशाख, जेठ, असार.pdf486.39 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५ माघ, फागुन र चैत्र.pdf494.54 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५ बैशाख जेठ र असार .pdf827.32 KB
PDF icon २०७३,माघ फागुन चैतको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf.pdf570.74 KB
PDF icon २०७३ कार्तिक, मंसिर र पुसको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf308.9 KB
PDF icon NIC लाइ पत्र २०७३.१०.१३.pdf95.45 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf642.13 KB
PDF icon साउन, भदौ, असोि -सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf683.93 KB
PDF icon बैसाख जेष्ठ-अषार-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf822.09 KB
PDF icon माघ-फाल्गुन-चैत-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf813.21 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन-2071.pdf764.87 KB
PDF icon श्रावण-आश्विन-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf721.32 KB
PDF icon सूचनाको स्वत प्रकाशन २०७४,बैशाख जेठ असार.pdf650.08 KB
PDF icon कार्तिक, मंसिर र पौंष २०७४.pdf683.38 KB

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np