सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट चैत्र २५ गते देखि ३० गते सम्म सम्पादन भएका कामकारबाहीको विवरण Monday, April 15, 2024 - 13:47
प्रेस विज्ञप्ति Sunday, March 31, 2024 - 18:01
राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८० को मस्यौदा उपर राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Sunday, March 31, 2024 - 12:20
प्रेस विज्ञप्ति Friday, March 15, 2024 - 17:20
प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, March 15, 2024 - 16:12
प्रेस विज्ञप्ति Wednesday, March 13, 2024 - 16:38
प्रेस विज्ञप्ति Wednesday, March 13, 2024 - 13:31
प्रेस विज्ञप्ति Sunday, February 11, 2024 - 13:57
नेपाल स्काउट ऐन २०८० प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Sunday, February 4, 2024 - 13:32
नेपाल स्काउटको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्ने सम्बन्धमा Friday, February 2, 2024 - 17:45