सुचनाहरु

Title: Post Date
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, April 18, 2019 - 12:02
बिज्ञान तथा प्रबिधि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना पेस गर्ने बारेको सूचना Thursday, April 18, 2019 - 10:28
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि पुन दरखास्त आव्हान सम्बन्त्धी सूचना Tuesday, March 19, 2019 - 13:52
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्य को लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना Thursday, March 7, 2019 - 12:27
Press Release Wednesday, March 6, 2019 - 14:42
खेलकुद परकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्त्धी सूचना Thursday, February 28, 2019 - 11:08
खेलकुद पत्रकारिता छनौटका आधार क्षेत्र तथा निवेदन Thursday, February 28, 2019 - 11:07
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना । Thursday, February 28, 2019 - 10:47
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Thursday, February 28, 2019 - 10:45
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट Friday, November 23, 2018 - 15:13