सुचनाहरु

Title: Post Date
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । Friday, June 8, 2018 - 10:39
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा, थप जानकारीका लागि ग्यालरिमा जानु होला Thursday, February 22, 2018 - 15:59
खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको एकीकृत अभिलेख तयारीका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।।। Thursday, February 22, 2018 - 15:39
१. प्रस्ताव आव्हानको सूचना Friday, January 19, 2018 - 10:37
सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे Thursday, November 9, 2017 - 15:38
प्रेश नोट,२६ बुदे निर्देशन Tuesday, November 7, 2017 - 11:37
Invitation for Bid Monday, November 6, 2017 - 10:43
भारतीय युवा प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणका लागि आन्तरिक हवाई टिकट, पर्यटक बस, होटलबास लगायत भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वानको सूचना Tuesday, October 10, 2017 - 16:51
मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरिएकाे Thursday, August 31, 2017 - 11:26
निजामती खेलकुद प्रतियाेगिता Monday, August 21, 2017 - 11:40