सुचनाहरु

Title: Post Date
गोप्य सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना Wednesday, September 18, 2019 - 12:28
कार्यालय मसलन्द तथा छपाई सम्बन्धी सामानहरु खरिद गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Wednesday, September 18, 2019 - 12:22
स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Wednesday, August 21, 2019 - 16:25
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना Wednesday, August 21, 2019 - 14:51
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्न १५ दिनको म्याद थप गरिएको सूचना    Monday, August 5, 2019 - 13:39
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त खेलाडी तथा अफिसियल र खेल पत्रकारहरुको सम्मान समारोहका सन्दर्भमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति Wednesday, July 24, 2019 - 19:30
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लागि छनौट भएका व्यक्ति एवं संस्था उपर उजुरी पेश गर्ने सम्बन्धमा Wednesday, July 24, 2019 - 14:07
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आबेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा Sunday, July 7, 2019 - 12:12
दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाले खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे Friday, July 5, 2019 - 13:37
खेलकुद पत्रकार पुरस्कार का लागि पुन दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना Thursday, June 13, 2019 - 15:24