सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट थोक कर्जा लिन चाहने सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना Thursday, December 19, 2019 - 13:25
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 10:35
स्‍नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोधकार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहनका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप सम्बन्धी सूचना Thursday, November 7, 2019 - 10:18
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन गर्ने बारेको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित Wednesday, October 16, 2019 - 16:15
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन गर्ने बारेको सूचना Thursday, September 26, 2019 - 10:47
स्ना‍तकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खेलकुद सम्बन्धी शोधकार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना Thursday, September 26, 2019 - 10:45
सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजिकरणको लागि उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सम्बन्धी सूचना Tuesday, September 24, 2019 - 14:53
युवा सञ्चार टेलिभिजन कार्यक्रमको साप्ताहिक श्रृ‌ंखलाको उत्पादनको प्राविधिक/ आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना Wednesday, September 18, 2019 - 12:33
गोप्य सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना Wednesday, September 18, 2019 - 12:28
कार्यालय मसलन्द तथा छपाई सम्बन्धी सामानहरु खरिद गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Wednesday, September 18, 2019 - 12:22