सुचनाहरु

Title: Post Date
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्य को लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना Thursday, March 7, 2019 - 12:27
Press Release Wednesday, March 6, 2019 - 14:42
खेलकुद परकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्त्धी सूचना Thursday, February 28, 2019 - 11:08
खेलकुद पत्रकारिता छनौटका आधार क्षेत्र तथा निवेदन Thursday, February 28, 2019 - 11:07
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना । Thursday, February 28, 2019 - 10:47
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Thursday, February 28, 2019 - 10:45
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट Friday, November 23, 2018 - 15:13
खेलकुद राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान Friday, November 23, 2018 - 15:04
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना Sunday, September 30, 2018 - 15:44
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मिति २०७५।६।२६ भित्र मनोनयन गर्ने बारेको सूचना Thursday, September 27, 2018 - 16:59