सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा प्रकाशन (वार्षिक बुलेटिन) पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Tuesday, December 6, 2022 - 12:32
खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Wednesday, November 9, 2022 - 12:47
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि पुन: दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, November 1, 2022 - 15:06
खेलकुद शिक्षक तालिम प्याकेज निर्माणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । Wednesday, October 12, 2022 - 14:26
खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, October 10, 2022 - 06:42
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 30, 2022 - 07:28
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Thursday, August 25, 2022 - 11:15
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि सिफारिस सहितको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Wednesday, August 24, 2022 - 11:06
मौजुदा सुचिमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Thursday, July 21, 2022 - 15:54
प्रस्ताव स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना Saturday, May 21, 2022 - 08:15