ग्यालरी

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवश २०७४ “ शान्ति र समृद्धिमा युवा ”
युवा प्रतिभा सम्मान तथा युवा परिषद कार्यालय उद्घाटन
वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np