नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्राप्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम