सुचनाहरु

Title: Post Date
प्रेस विज्ञप्ती Thursday, December 16, 2021 - 15:02
खेलकुद प्रतिभा एवं खेल पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती Monday, December 13, 2021 - 15:40
Antidoping steering committee of Nepal Thursday, December 2, 2021 - 15:59
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य-सचिवको नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Saturday, November 20, 2021 - 06:38
खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Tuesday, November 2, 2021 - 13:30
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 31, 2021 - 11:56
खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, August 29, 2021 - 14:22
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, July 25, 2021 - 15:22
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि सिफारिश भएका पत्रकारहरुको बारेमा उजुरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, July 5, 2021 - 11:46
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता गराउने सम्बन्धी पुन: सूचना Thursday, June 17, 2021 - 13:59