युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरुको नामावली

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना (वि.सं. २०६५ भाद्र १५) भए देखि हाल सम्म कार्यरत सचिवज्यूहरुको नामावली

१ . श्री सुशील जंग बहादुर राणा

२  श्री श्रीराम पन्त

३  श्री हरि प्रसाद नेपाल

४  श्री सुशील घिमिरे

५  श्री प्रताप कुमार पाठक

६  श्री दीपेन्द्रनाथ शर्मा

७  श्री महेश प्रसाद दाहाल

८  श्री मोहन कृष्ण सापकोटा

९  श्री राम प्रसाद थपलिया

१० श्री केदार न्यौपाने

११ डा. दामोदर रेग्मी