सुचनाहरु

Title: Post Date
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लागि छनौट भएका व्यक्ति एवं संस्थाहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Monday, May 8, 2023 - 15:19
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Monday, May 8, 2023 - 15:16
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।१२।०५ Monday, March 20, 2023 - 14:58
राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ परिमार्जनको लागि राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 15, 2023 - 15:59
युवा प्रकाशन (वार्षिक बुलेटिन) पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Tuesday, December 6, 2022 - 12:32
खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Wednesday, November 9, 2022 - 12:47
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि पुन: दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, November 1, 2022 - 15:06
खेलकुद शिक्षक तालिम प्याकेज निर्माणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । Wednesday, October 12, 2022 - 14:26
खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, October 10, 2022 - 06:42
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 30, 2022 - 07:28