सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा पत्राकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना । Monday, March 15, 2021 - 14:52
गोप्य शिलबन्दी, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना Sunday, March 14, 2021 - 16:39
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त सम्बन्धी सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 13:32
आ.व. ०७७।७८ का लागि छनौट गरिएका पालिका स्तरको खेलकुद पूर्वाधारका लागि लागत साझेदारी (७०:३०) मा वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत खेलपूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नतीका लागि छनौट भएका पालिकागत विवरण Tuesday, February 2, 2021 - 16:43
प्रेश विज्ञप्ती Tuesday, February 2, 2021 - 15:59
स्‍नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यकम सम्बन्धी सूचना Tuesday, January 12, 2021 - 15:09
स्थानीय तहमा खेलपूर्वाधार निर्माणका लागि पुन:प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा Monday, January 11, 2021 - 11:59
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना Monday, December 14, 2020 - 15:53
प्रेस विज्ञप्ति Friday, December 4, 2020 - 11:43
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार २०७७ को नामावली Monday, November 23, 2020 - 19:10