खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना