Staff

नाम पद
यमेन्द्र उपाध्याय सूचना अधिकारी
मधु सुदन बुर्लाकोटी सह-सचिव (प्रवक्ता)

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np