सुचनाहरु

Post date
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७४ 4 years 2 months ago
XIX World Festival of Youth and Students 2017 4 years 2 months ago
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको अख्तियारीसम्बन्धी सूचना 4 years 2 months ago
XIX World Festival of Youth and Students 2017 सहभागिताका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना 4 years 2 months ago
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक प्रकासित मिति २०७४-०२-२४ 4 years 3 months ago
खेलकुद पूर्वाधार निमार्ण कार्यक्रमको लागि भुक्तानी सम्बन्धमा । 4 years 4 months ago
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 4 years 4 months ago
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना 4 years 6 months ago
सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 4 years 8 months ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np