सुचनाहरु

Post date
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७४ बैशाख, जेठ र असार ) 3 years 9 months ago
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७४ बैशाख, जेठ र असार ) 3 years 9 months ago
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७४ बैशाख, जेठ र असार ) 3 years 9 months ago
XIX World Festival on Youth and Students मा सहभागिताका लागी छनौट गरिएको बारे । 3 years 9 months ago
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान सम्बन्धी सूचना चालु आ.व.२०७४।०७५ 3 years 9 months ago
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७४ 3 years 10 months ago
XIX World Festival of Youth and Students 2017 3 years 10 months ago
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको अख्तियारीसम्बन्धी सूचना 3 years 10 months ago
XIX World Festival of Youth and Students 2017 सहभागिताका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना 3 years 10 months ago
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक प्रकासित मिति २०७४-०२-२४ 3 years 11 months ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np