सुचनाहरु

Post date
युवा पत्राकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 days ago
गोप्य शिलबन्दी, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2 months 4 days ago
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त सम्बन्धी सूचना 2 months 3 weeks ago
आ.व. ०७७।७८ का लागि छनौट गरिएका पालिका स्तरको खेलकुद पूर्वाधारका लागि लागत साझेदारी (७०:३०) मा वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत खेलपूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नतीका लागि छनौट भएका पालिकागत विवरण 3 months 2 weeks ago
प्रेश विज्ञप्ती 3 months 2 weeks ago
स्‍नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यकम सम्बन्धी सूचना 4 months 5 days ago
स्थानीय तहमा खेलपूर्वाधार निर्माणका लागि पुन:प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 4 months 1 week ago
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना 5 months 4 days ago
प्रेस विज्ञप्ति 5 months 2 weeks ago
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार २०७७ को नामावली 5 months 3 weeks ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np