नाम शाखा / महाशाखा पद फोन
मान प्रसाद मैनाली आर्थिक प्रशासन शाखा कार्यालय सहयोगी ९८४१०८२१३८
रमा देवी कटुवाल युवा परिचालन तथा परामर्श शाखा कार्यालय सहयोगी ९८४१६१८३३९
सर्मिला राई खेलकुद प्रवर्द्धन शाखा कार्यालय सहयोगी ९८०३७८९६३३
पुनमाया व्यञ्जनकार माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय कार्यालय सहयोगी ९८०८१३७६३२
कृष्ण बहादुर थारु माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय कार्यालय सहयोगी ९८६११५५८४९
रमा पाण्डे खेलकुद विकास महाशाखा कार्यालय सहयोगी ९८४९१६८५७९
जितेन्द्र मिश्र कर्मचारी प्रशासन शाखा कार्यालय सहयोगी ९८४९५४०५२४
सरिता तामाङ श्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय कार्यालय सहयोगी ९८४९३२०८३४
लोकेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ कर्मचारी प्रशासन शाखा दर्ता चलानी कार्यालय सहयोगी ९८४९७००९०२
उषा पोडे कर्मचारी प्रशासन शाखा स्वीपर ९८१३८७४४९९