नाम शाखा / महाशाखा पद फोन
प्रमिला खरेल खेलकुद प्रवर्द्धन शाखा शाखा अधिकृत ९८४३०३४५७७ pramilakharel67@gmail.com
कृष्ण प्रसाद खनाल आर्थिक प्रशासन शाखा लेखा अधिकृत ९८४१७८१९५५ krishnakhanal763@gmail.com
संगिता महर्जन कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा कानून अधिकृत ९८६०६७२२१९ maharjansangita002@gmail.com
शिव प्रसाद नेपाल भण्डार शाखा नायब सुब्बा ९८४१४३६४३६ email. rabinepal01@gmail.com
सरस्वती दाहाल श्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय नायब सुब्बा ९८४५१२४२६६ dahal_saraswati@yahoo.com
बसन्त प्रसाद भट्टराई आर्थिक प्रशासन शाखा लेखापाल ९८५११११९२० bdpbhattarai@gmail.com
कपुर निरौला आर्थिक प्रशासन शाखा लेखापाल ९८४३०५१८७७ unkapur20@gmail.com
बाबुराम अर्याल खेलकुद विकास महाशाखा नायब सुब्बा ९८४५०८७६७३ aryal.babu2010@gmail.com
मनोज कुमार मगर युवा परिचालन तथा परामर्श शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८०११४४५३५ jargha98@gmail.com
सञ्जु शाक्य कर्मचारी प्रशासन शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८१३७८८३७५ sanjushakya1@gmail.com
श्रीकृष्ण खकुरेल खेलकुद प्रतियोगिता शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८४१५८०६०९ shree26sundar@gmail.com
विनय भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर ९८४९५९१८०१ bhandaribinay123@gmail.com
विष्णु कुमारी विक दर्ता चलानी कम्प्युटर अपरेटर ९८४९०२००७४ bishnukumaribk349@gmail.com
मान बहादुर दरै माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय हलुका सवारी चालक ९८४१३९७८९६
कुमार मगर कर्मचारी प्रशासन शाखा हलुका सवारी चालक ९८६१८७५०४८
दिलिप देसार कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा हलुका सवारी चालक ९८४३३०४९०७
दिपेन्द्र बज्राचार्य आर्थिक प्रशासन शाखा हलुका सवारी चालक ९८६३८०१५११
विक्रम श्रेष्ठ युवा विकास महाशाखा हलुका सवारी चालक ९८१३३५६२३३
सुनिल तामाङ श्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय हलुका सवारी चालक ९८५१००४३४८
सन्तोष कार्की खेलकुद विकास महाशाखा हलुका सवारी चालक ९८४१७१०१९७