नाम शाखा / महाशाखा पद फोन
संगिता महर्जन कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा कानून अधिकृत ९८६०६७२२१९ maharjansangita002@gmail.com
भुपेन्द्र बहादुर मल्ल आर्थिक प्रशासन शाखा लेखा अधिकृत ९८५८०९०६८० bhupendramalla312@gmail.com
शिव प्रसाद नेपाल कर्मचारी प्रशासन शाखा नायब सुब्बा ९८४१४३६४३६ email. rabinepal01@gmail.com
सरस्वती दाहाल खेलकुद विकास महाशाखा नायब सुब्बा ९८४५१२४२६६ dahal_saraswati@yahoo.com
बसन्त प्रसाद भट्टराई आर्थिक प्रशासन शाखा लेखापाल ९८५११११९२० bdpbhattarai@gmail.com
कपुर निरौला आर्थिक प्रशासन शाखा लेखापाल ९८४३०५१८७७ unkapur20@gmail.com
बाबुराम अर्याल श्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय नायब सुब्बा ९८४५०८७६७३ aryal.babu2010@gmail.com
आशिस भुर्तेल माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय नायब सुब्बा ९८६१९४३११५ aashishbhurtel22@gmail.com
प्रेम बहादुर हिरोजक भण्डार शाखा नायब सुब्बा ९८४८१४२१०५ kurelprem@gmail.com
सुशील न्यौपाने कर्मचारी प्रशासन शाखा नायब सुब्बा ९८४३४१२७७० sushilnyaupane2014@gmail.com
स्मृतिका मरासिनी योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता शाखा नायब सुब्बा ९८४७११४६३६ marasinismriti2015@gmail.com
मनोज कुमार मगर युवा परिचालन तथा परामर्श शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८०११४४५३५ jargha98@gmail.com
सञ्जु शाक्य योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८१३७८८३७५ sanjushakya1@gmail.com
श्रीकृष्ण खकुरेल खेलकुद प्रतियोगिता शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८४१५८०६०९ shree26sundar@gmail.com
विनय भण्डारी कर्मचारी प्रशासन शाखा कम्प्युटर अपरेटर ९८४९५९१८०१ bhandaribinay123@gmail.com
विष्णु कुमारी विक दर्ता चलानी कम्प्युटर अपरेटर ९८४९०२००७४ bishnukumaribk349@gmail.com
मान बहादुर दरै माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय हलुका सवारी चालक ९८४१३९७८९६
कुमार मगर कर्मचारी प्रशासन शाखा हलुका सवारी चालक ९८६१८७५०४८
दिलिप देसार कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा हलुका सवारी चालक ९८४३३०४९०७
दिपेन्द्र बज्राचार्य आर्थिक प्रशासन शाखा हलुका सवारी चालक ९८६३८०१५११