सुचनाहरु

Title: Post Date
प्रेश विज्ञप्ती Tuesday, February 2, 2021 - 15:59
स्‍नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यकम सम्बन्धी सूचना Tuesday, January 12, 2021 - 15:09
स्थानीय तहमा खेलपूर्वाधार निर्माणका लागि पुन:प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा Monday, January 11, 2021 - 11:59
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना Monday, December 14, 2020 - 15:53
प्रेस विज्ञप्ति Friday, December 4, 2020 - 11:43
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार २०७७ को नामावली Monday, November 23, 2020 - 19:10
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, November 12, 2020 - 11:41
प्रेस विज्ञप्ति Wednesday, August 19, 2020 - 17:01
खेलग्रामको प्रगति विवरणको लागि परिपत्र बारे Tuesday, July 28, 2020 - 15:13
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७७ मस्यौदा गर्नका लागि सूझाव संकलन सम्बन्धी सूचना Tuesday, July 21, 2020 - 15:27