सुचनाहरु

Title: Post Date
खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Tuesday, November 2, 2021 - 13:30
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 31, 2021 - 11:56
खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, August 29, 2021 - 14:22
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, July 25, 2021 - 15:22
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि सिफारिश भएका पत्रकारहरुको बारेमा उजुरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, July 5, 2021 - 11:46
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता गराउने सम्बन्धी पुन: सूचना Thursday, June 17, 2021 - 13:59
युवा पत्राकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना । Monday, March 15, 2021 - 14:52
गोप्य शिलबन्दी, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना Sunday, March 14, 2021 - 16:39
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त सम्बन्धी सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 13:32
आ.व. ०७७।७८ का लागि छनौट गरिएका पालिका स्तरको खेलकुद पूर्वाधारका लागि लागत साझेदारी (७०:३०) मा वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत खेलपूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नतीका लागि छनौट भएका पालिकागत विवरण Tuesday, February 2, 2021 - 16:43