सुचनाहरु

Title: Post Date
मौजुदा सुचिमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Thursday, July 21, 2022 - 15:54
प्रस्ताव स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना Saturday, May 21, 2022 - 08:15
आशयपत्रदाता छनौट सम्बन्धमा Wednesday, March 30, 2022 - 12:00
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान तथा युवा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह सम्बन्धी निमन्त्रणा Thursday, March 10, 2022 - 14:51
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि छनौट भएका व्यक्ति एवं संस्थाको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Wednesday, March 2, 2022 - 19:57
Design and Development of Youth & sports Management information system IFB No. CS-YASMIS-MOYS-01/2078/79 Monday, February 21, 2022 - 12:22
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि सिफारिस भएका पत्रकारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Friday, February 18, 2022 - 14:54
युवा प्रकाशन (वार्षिक बुलेटिन) पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 9, 2022 - 15:43
स्थानीय तहमा खेल पूर्वधार निर्माण कार्यक्रमको आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा Wednesday, February 9, 2022 - 15:35
राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीतिको मस्यौदा २०७८ मा सुझाव दिने सम्बन्धमा । Wednesday, January 12, 2022 - 16:10