सुचनाहरु

Title: Post Date
प्रेस विज्ञप्ति Wednesday, January 31, 2024 - 13:22
युवा प्रकाशन (वार्षिक बुलेटिन) पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Thursday, January 18, 2024 - 15:07
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, January 8, 2024 - 10:38
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि सिफारिस सहितको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, January 8, 2024 - 10:37
राष्ट्रिय खेलकुद सम्मानका लागि नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Wednesday, January 3, 2024 - 14:17
प्रेस विज्ञप्ति Friday, November 10, 2023 - 12:38
राष्ट्रिय खेलकुद सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, October 17, 2023 - 07:46
राष्ट्रिय खेलकुद सम्मन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको सम्बन्धमा Friday, October 13, 2023 - 12:14
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक Thursday, October 12, 2023 - 12:03
कार्यालय मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Thursday, October 5, 2023 - 13:05