लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना