खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन तथा विधि विरुद्धको अन्तरक्रिया कार्यक्रम