राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७९