अन्तर्राष्ट्रिय/ राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र अन्य खेलाडीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम