अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र राष्ट्रिय टिमका खेलाडी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np