जगदिश चन्द्र शिवाकोटी

पद: 
उपसचिव
फोन: 
९८४१४६१५७० shiwakotijc@yahoo.com
शाखा / महाशाखा: 
खेल संघसंस्था समन्वय शाखा