यमेन्द्र उपाध्याय

पद: 
उपसचिव (सूचना अधिकारी)
फोन: 
९८४१२५६५८२ yemendraupadhyay71@gmail.com
शाखा / महाशाखा: 
युवा परिचालन तथा परामर्श

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np