विदुर प्रसाद खनाल

पद: 
सहसचिव (प्रवक्ता)
फोन: 
९८५२०४६५२४ bidurkhanal23@gmail.com
शाखा / महाशाखा: 
युवा विकास महाशाखा

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np