मिति २०७५।०४।१६ गते जापानका राजदुत महामहिम श्री मासामिचि सेइगोसँग भेटघाट