लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

पद: 
सहसचिव
फोन: 
९८५११६९५६० laxmi32@gmail.com
शाखा / महाशाखा: 
खेलकुद विकास महाशाखा

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np