दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारको आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन