अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवश २०७४ “ शान्ति र समृद्धिमा युवा ”