राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।