बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट २०७५/७६

बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट २०७५/७६

AttachmentSize
PDF icon 343101.pdf286.65 KB
PDF icon 343102.pdf318.81 KB

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np