सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे

सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे (थप जानकारीका लािग ग्यालरीमा जानु हाेला ) 

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np