सुचनाहरु

Title: Post Date
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७४ बैशाख, जेठ र असार ) Thursday, August 10, 2017 - 16:58
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७४ बैशाख, जेठ र असार ) Thursday, August 10, 2017 - 16:58
XIX World Festival on Youth and Students मा सहभागिताका लागी छनौट गरिएको बारे । Sunday, August 6, 2017 - 12:52
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान सम्बन्धी सूचना चालु आ.व.२०७४।०७५ Wednesday, July 26, 2017 - 17:41
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७४ Friday, July 21, 2017 - 12:06
XIX World Festival of Youth and Students 2017 Monday, July 17, 2017 - 17:25
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको अख्तियारीसम्बन्धी सूचना Tuesday, July 11, 2017 - 12:23
XIX World Festival of Youth and Students 2017 सहभागिताका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना Monday, July 10, 2017 - 11:41
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक प्रकासित मिति २०७४-०२-२४ Monday, June 12, 2017 - 13:10
खेलकुद पूर्वाधार निमार्ण कार्यक्रमको लागि भुक्तानी सम्बन्धमा । Thursday, May 18, 2017 - 11:08