नेपालका राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणका केही झलकहरु