नेपालका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुको शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं हस्तान्तरण कार्यक्रम