गण्डकी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम