युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे सय दिने कार्ययाेजनाकाे प्रगति ।