लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना