Press

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय जगत वहादुर सुनार विश्वकर्मा र नेपाल स्थित चिनियाँ राजदूत महामहिम यु होंगवीच आज युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ ।