Press

साग प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक

२०७६ साल मंसीर १५ देखि २४ गते सम्म नेपालमा आयोजना हुन गईरहेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट मिति २०७६।०१।३० गते सार्वजनिक गरियो ।

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np