सुचनाहरु

Post date
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट 5 months 10 hours ago
खेलकुद राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 5 months 10 hours ago
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना 6 months 3 weeks ago
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मिति २०७५।६।२६ भित्र मनोनयन गर्ने बारेको सूचना 6 months 3 weeks ago
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 7 months 2 weeks ago
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना प्रकाशित मिति–२०७५।०४।१३ 8 months 3 weeks ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 9 months 3 days ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 9 months 3 days ago
युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५ 9 months 3 weeks ago
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 10 months 2 weeks ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np