सुचनाहरु

Post date
स्‍नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यकम सम्बन्धी सूचना 3 days 16 hours ago
स्थानीय तहमा खेलपूर्वाधार निर्माणका लागि पुन:प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 4 days 19 hours ago
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना 1 month 2 days ago
प्रेस विज्ञप्ति 1 month 1 week ago
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार २०७७ को नामावली 1 month 3 weeks ago
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2 months 4 days ago
प्रेस विज्ञप्ति 4 months 4 weeks ago
खेलग्रामको प्रगति विवरणको लागि परिपत्र बारे 5 months 3 weeks ago
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७७ मस्यौदा गर्नका लागि सूझाव संकलन सम्बन्धी सूचना 5 months 4 weeks ago
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धमा 6 months 1 week ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np