युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी सम्मानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति १८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई रू ३४ लाख ५० हजार पुरस्कार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ,१८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी सम्मानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

१८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई रू ३४ लाख ५० हजार पुरस्कार

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Yubha Bulletin: 
No