१०० दिनमा सम्पादन गरिने

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा सम्पादन गरिने प्रमुख कार्यक्रमहरूको सार्वजनिकीकरण

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Yubha Bulletin: 
Yes