युवा पत्राकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

युवा पत्राकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np